Wie zijn wij?

Gastopvang Keerpunt is een diaconale werkgroep, uitgaande van de Hervormde gemeente in Veenendaal. Als christenen maken we deel uit van een gebroken wereld. De nood van mensen, zowel binnen als buiten de kerk, doet een appèl op ons. Het vraagt onze hulp en aandacht, onze betrokkenheid.

Identiteit

Onze drijfveer is onze overtuiging dat God ons roept om oog te hebben voor - de nood van - de ander, zowel binnen als buiten de kerk.

Doelstelling

Onderdak bieden aan mensen voor wie het nodig is hun eigen (gezins-)situatie tijdelijk te moeten verlaten.

Gastopvang

Opvang gebeurt vanuit een christelijke levensovertuiging. Wij zijn geen hulpverleners, maar bieden wel een luisterend oor.

Gastgezinnen

Gastgezinnen stellen vrijwillig tijdelijk hun huis open voor een gast. Zij doen dit vanuit hun christelijk levensovertuiging. Gastgezinnen zijn geen hulpverleners, maar willen voor hun gast graag een luisterend oor zijn.

Bij het openstellen van uw gezin voor een gast komt best het een en ander om de hoek kijken, maar het is niet de bedoeling dat u uw gezinsleven geheel aanpast aan de gast. Wees duidelijk naar uw gast en stel grenzen, kijk wat daarin past bij uw gezinssituatie en wees nuchter.

En voor wat betreft uw gast, u hoeft zijn/haar kar met problemen niet te trekken.

Het is belangrijk dat u begeleiding of hulp vraagt als u om raad verlegen zit. Als u zelf in gesprek met uw gast gaat, doe dit dan op een geschikt moment, zoek hierbij aansluiting bij uw gast (elk mens denkt en voelt immers anders). En wat ook heel belangrijk is: wees betrouwbaar.

Meer weten?
Meer informatie over het worden van gastgezin en welke criteria daarbij horen leest u op de pagina Gastgezin.

Gastgezin worden?

Mocht u geïnteresseerd zijn om gastgezin te worden neem dan contact op met een van onze vrijwilligers om daar verder over door te praten.